De Beste Wensen

Een veel geuite kreet in deze eerste grijze weken van het nieuwe jaar. Beste wensen? Hoezo beste wensen? Allereerst had ik weer niks in de Oudejaars Loterij en ook de Staatsloterij en de Vriendenloterij leverden niets op. Vriendenloterij? Laat mij niet lachen! Vrienden laten je winnen, net als bij golfen. Vervolgens heb ik door de zware mist van al het duur gekochte vuurwerk niets gezien en moest ik kort daarvoor van Claudia de Breij vernemen dat wij toch niet zo’n gastvrij land zijn en had ze ook al geen stemadvies voor de verkiezingen van maart. Hé, jij ook de beste wensen??!!

De aftrap van 2017 was dus niet echt je dat maar na heel wat handjes schudden en geweigerde nieuwjaar-kussen, het is tegenwoordig in dat vrouwen je met een recht naar voren uitgestoken en geheel stijf gehouden arm “de beste wensen” wensen, kwam het jaar na een paar dagen toch een beetje op gang, het verenigingsjaar moest worden afgesloten dus de FIST controle vond weer plaats, de Algemene Leden Vergadering moest weer worden voorbereid dus het bestuur had weer een e-mail dag over het speelschema, de studiereis, wel of niet royeren van slecht betalende leden en last but not least het bepalen van de winnaar van de Grote Eikel, kortom we zaten weer in de normale routine. Het bepalen van de winnaar van de Grote Eikel ging net als vorig jaar weer moeizaam, er waren zoveel kandidaten dat er zelfs is overwogen om elk jaar vijf Grote Eikels uit te reiken, we leken de FIFA wel qua besluitvorming maar het grote verschil met de FIFA was dat wij niet corrupt zijn. Ik kan dit met grote stelligheid zeggen omdat wij daar recent door een extern bureau een onderzoek naar hebben laten doen waar slechts kleine foutjes naar voren gekomen zijn. Zo wordt de dubbelrol van de secretaris als zowel secretaris als Krunkel door het externe bureau twijfelachtig genoemd omdat hij via zijn artikelen op de website de overige bestuursleden onder een alias kan manipuleren, beïnvloedt hij in hoge mate het aannameproces voor nieuwe leden en notuleert vergaderingen wel erg eenzijdig. De penningmeester boekt “per ongeluk” nog weleens grote stortingen van leden op zijn eigen account, de wedstrijdsecretaris stemt het speelschema geheel af met zijn persoonlijke voorkeuren en agenda en bepaalt in zijn uppie (lekker Nederlands is dit) waar de Studiereis naartoe gaat, de competitie-indeler weigert te voldoen aan verzoeken van leden voor een gevarieerde flightindeling en alleen op de voorzitter viel volgens het adviesbureau niets aan te merken. Niets op aan te merken? De eigenaar van het externe bureau is een goede vriend van de voorzitter dus laat me niet lachen…. niets op aan te merken! Hij regeert de vereniging zoals Blatter de FIFA bestuurde en de overige bestuursleden hebben maar naar zijn pijpen te dansen (deze zin is weer zo’n voorbeeld van vermenging van secretarisfunctie en Krunkel). Ondanks bovenstaande kleine puntjes gaat het onderling verder goed binnen het bestuur, wij corrigeren elkaar en leggen straks als één geheel rekening en verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 februari as. en gaan, slechts na instemming van de ALV, weer een jaartje met elkaar door! Dat wordt dus twee keer  stemmen dit jaar en ik wens jullie bij je keuze het allerbeste, kortom … de Allerbeste Wensen voor 2017.

secretaris / Krunkel

tbirds.nl since 2000